• Altın


  233,144
 • IMKB


  90186
 • Avro


  6,9689
 • Dolar


  6,1028
 • Akçakoca

Müstakîm ol hazret-i Allah utandırmaz seni *

İ. Cahit AYDIN


2013-01-29

cahitaydin@hotmail.com
 

Bugün Diyarbakırlı Said Paşa’nın enfes bir muhammesini yayınlayarak bu güzel şiirden mahrum kalmayın istedim. İyi okumalar.

 

Müstakîm ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni
Hîlekârlık eyleme, kimse dolandırmaz seni
Dest-i a'dâdan soğuk su içme, kandırmaz seni
Korkma düşmanden ki, âteş olsa yandırmaz seni
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

Halk arasında adâvet sû-i zandandır bütün
İhtilâl-i mülket-i âlem fitendendir bütün
Öldürenden bilme cürmü suç ölendedir bütün
Ne fenâlık görsen elden sanma sendendir bütün
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

Hep geçer, âlemde hiç bir hâlete yoktur sükûn
Zevke bak, değmez teessüf etmeğe dünyây-ı dûn
İstikamet, şerr-i a'dâdan seni eyler masûn
Hak eder ashâb-ı sıdkın hasmını elbet zebûn
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

İster isen hıfz ede ırzın, Hudâ-yı lem-yezel
Irzına a'dâ-yı bed-hâhın bile, verme halel
Tâ ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel
Celb eder elbette insana mükâfâtı amel
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

Garrelenmez rûz-i ikbâlin görüp ehl-i hıred
Her günü bir gad eder ta'kîb, her sebti ehad
Seyl-i mevt ettikte berbad ömrü, baht etmez meded
Böyle âteş-meşreb olma, hâk olur birgün cesed
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

Halkı tahrib eyleyip de kendin âbâd eyleme
Bu cihanda ev yapıp ukbânı berbâd eyleme
Nef'ın için zâlim-i bi-rahme imdâd eyleme
Âlem-i tenfir eden hâlâtı mu'tâd eyleme
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

Seyyiât insâna nefs-i kemterininden gelir
Her hacâlet Âdem'e sû-i karîninden gelir
İzzet ü zillet mekâna hep mekininden gelir
İstikâmet, müstakîmü'l-hâle dininden gelir
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

Düşmeni tezlîl için hîle ile etme iştigâl
Hüsn-i efkâra olur hâil cihânda sû-i hâl
Yüz suyu dökme, teessüf çekme, etme kıyl ü kâl
Sen sakîm olma verir maksûdun elbet Zü'l-Celâl
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

At riyâyı elden ıslâha çalış ef'âlini
Boşboğazlık etme, ta'dil eyle kıyl ü kâlini
Sen ne dürlü saklayım dersen de sû-i hâlini
Hak Teâlâ senden a'lemdir senin hâlini
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

Hâline şeytan güler gördükte sende gafleti
Üstüne güldürme öyle düşmen-i bed-sîreti
Hâin olma ver emânetle cihâna şöhreti
Herkesin destindedir âlemde zill ü rif'ati
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

Zâmin ü kâfil olan erzâka, Hâlık'tır sana
Mâsivâya ser-fürû' etmek ne lâyıkdır sana
Iztırâbı celbeden meyl-i alâyıkdır sana
Gayr içün düşme lisân-ı nâsa yazıktır sana
Müstakim ol hazret-i Allah utandırmaz seni

 

 *Sen dosdoğru ol, Allah seni utandırmaz.

 

                      

Sözlük

1- Dest-i a'dâ: Düşman eli 2- Dünyây-ı dûn: Aşağılık dünya 3- Şerr-i a'dâ: Düşmanın kötülüğü 4- Masûn: Korunmuş, korunan 5- Ashâb-ı sıdk: Doğru sözlü olanlar 6- Hasım: Düşman 7- Zebûn: Güçsüz, âciz 8- Lem-yezel: Bâkî, kalıcı 9- Bed-Hâh: Kötülüğünü isteyen 10- Halel: Bozukluk 11- Garrelenmez: Şımarmaz, mağrur olmaz, aldanmaz 12- Rûz-i ikbâl: Mutlu günler 13- Ehl-i hıred: Akıllılar 14- Gad: Yarın 15- Sept: Cumartesi 16- Ehad: Pazar 17- Seyl-i mevt: Ölüm selleri 18- Hâk: Toprak 19- Nef'ın: Menfeatin 20- Zâlim-i bi-rahm: Merhametsiz zâlim 21- Tenfîr: Tiksindirme 22- Mu'tâd: Alışılmış 23- Seyyiât: Kötülükler 24- Nefs-i kemterin: En aşağı nefis 25- Hacâlet: Utanma, şaşırma 26- Sû-i karîn: Kötü arkadaş, komşu, hısım 27- Mekîn: Oturan, yerleşen 28- İştigal: Meşgul olma 29- Hüsn-i efkâr: Güzel fikirler 30- Hâil olmak: Engel olmak 31- Sû-i hâl: Fenâ, kötü hal 32- Teessüf: Kederlenme 33- Kıyl ü kâl: Dedi-kodu 34- Sakîm: Hasta 35- Ef'âl: Fiiller, davranışlar 36- Ta'dîl: Değişiklik, doğrultma 37- A'lem: En bilen 38- Bed-siret: Kötü ahlâk 39- Dest: El 40- Zill ü rif'ât: Aşağılık,   horluk, yücelik ve büyüklük 41- Zâmin u kâfil: Ödeyen, kefil, üstüne alan 42- Erzâk: Yiyecek içecek 43- Mâsivâ: Allah'tan başka her şey 44- Ser-fürû: Uysal, itaatkâr 45- Iztırabı celb: Sıkıntı, azap, elem çekme 46- Alâık: İlgiler, ilişkiler 47- Gayr: Yabancı 48- Lisân-ı nâs: İnsanların dili

 

468622 defa okundu...
Diğer Yazıları

 

Facebook Sayfamız
YAZARLAR
VİDEOLAR
SON YORUMLAR
RASTGELE FIKRA

Soğan

Köyün birinde bi ağa varmış.. Bigün ağa yumurtalıklardan rahatsızlanmış, doktora gitmiş. doktor ameliyat etmiş ağayı çıkarmış yumurtalığı kenara koymuş temizlemiş iltihabı neyse kenarda duran yumurtayı kedi kapmış,doktor tırsmış tabi hemen gitmiş bi soğan almış cücüğü çıkarım yumurtanın,yerine ...
Yemek Tarifi

Kolay Çikolatalı Pasta

kolay-cikolatali-pasta

Elmalı Kuru Pasta

elmali-kuru-pasta

Alaska

alaska
Haber Arşivi Künye İletişim  |     |
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
Tüm hakları saklıdır
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz
| Kullanim Kosullari | Gizlilik Politikasi